KOS-zawał jest to całościowy program opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla Pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Udział w Programie jest bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Centrum Medyczne CORVITA realizuje program już od ponad roku czasu. W 2018 roku z programu w naszym ośrodku skorzystało 174 pacjentów.

  Program KOS-Zawał składa się z czterech modułów:

  1. Pierwszy z nich, związany z hospitalizacją pacjenta, obejmuje leczenie zachowawcze i diagnostykę. W ramach tego modułu pacjent jest diagnozowany, a następnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, wdrażane jest leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne.
  2. Moduł drugi obejmuje rehabilitację kardiologiczną, w tym rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i telerehabilitację,
  3. Moduł trzeci elektroterapii,
  4. Ostatni, czwarty moduł programu przewiduje specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. W jej ramach pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, z możliwością dostępu do świadczeń wraz z badaniami diagnostycznymi w oddziale kardiologicznym 24 godziny na dobę. Liczba wizyt w poradni jest nielimitowana. Średnio powinny być to być 4 wizyty, nie mniej jednak niż 3. Moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta.

  Wszystkie działania związane z opieka nad pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca organizuje i nadzoruje American Heart of Poland S.A

   

  Jakie świadczenia gwarantuje program KOS – zawał?

  1. Wychodząc ze szpitala ( Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca) po przebytym zawale mięśnia sercowego, Pacjent otrzymuje indywidualny plan leczenia, stworzony przez kardiologa oraz lekarza rehabilitacji
  2. już po 7-10 dniach od wypisu ze szpitala pierwszą wizytę kontrolną z panelem badań laboratoryjnych
  3. regularną opiekę kardiologiczną w Poradniach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca prze okres 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, zakończoną bilansem opieki
  4. rozpoczętą najpóźniej do 14 dni od wypisu ze szpitala rehabilitacje kardiologiczną, która obejmuje:

  – rehabilitację w sanatorium – Uzdrowisko Ustroń

  – rehabilitację dzienną – Ośrodek rehabilitacji najbliższy miejscu zamieszkania

  1. leczenie szpitalne w Oddziałach Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
  2. w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia Pacjenta wszczepienie nowoczesnego urządzenia tzw. rozrusznika serca
  3. regularne wizyty w poradni
  4. edukację dotyczącą stylu życia, chorób układu krążenia, czynników ryzyka
  5. możliwość 24-godzinnego kontaktu w ramach oddziału kardiologicznego

  Jak można przeczytać na stronie Polsko-Amerykańskich Klinik Serca

  Za nami bardzo ważne wydarzenie – pierwsi pacjenci zakończyli ostatni moduł z programu KOS-Zawał (Koordynowana Opieka Specjalistyczna) przechodząc tzw. bilans opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta ‼️

  Z punktu widzenia pacjentów wdrożenie programu kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-Zawał) jest bardzo istotne. Program ma pomóc ograniczyć liczbę zgonów i inwalidztwa z powodu niewydolności serca i przyczynić się do szybszego powrotu chorych do aktywności zawodowej i społecznej.

   

  KONTAKT DO KOORDYNATORÓW PROGRAMU KOS-ZAWAŁ:

  PAKS Bielsko-Biała ul. Armii Krajowej 101
  Koordynator KOS-Zawał: tel.885 801 109

  PAKS Ustroń ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
  Koordynator KOS-Zawał: tel. 885 805 088

  PAKS Tychy ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
  Koordynator KOS-Zawał: tel. 885 801 107

  PAKS Dąbrowa Górnicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza
  Koordynator KOS-Zawał: tel. 509 342 834