BADANIE

EKG spoczynkowe

Podstawowe informacje

Elektrokardiogram – zwykle nazywany EKG – przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i kończyn otrzymujemy obraz elektrycznej aktywności serca. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Dzięki zapisowi EKG można również ocenić wielkość komór serca, a przede wszystkim wykryć zaburzenia jego rytmu (wszelkie arytmie). Badanie tylko w części przypadków pozwala rozpoznać zawał czy chorobę wieńcową. .

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel,  którym skóra smarowana   jest   przed   założeniem   elektrod,   zwiększa   przewodzenie  pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik w postaci graficznego wykresu    jest interpretowany przez lekarza.

Wiek chorego ma to istotne znaczenie dla opisu badania.

Pacjent, któremu wykonywane jest EKG

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Czas badania

Badanie trwa ok. 5 min.

Koszt

40 zł