Hematologia to dział medycyny wewnętrznej zajmujący się fizjologią, patologią, etiologią, diagnostyką, leczeniem, rokowaniem i profilaktyką zaburzeń krwiopochodnych.
 • 0

Hematologia to dział medycyny wewnętrznej zajmujący się fizjologią, patologią, etiologią, diagnostyką, leczeniem, rokowaniem i profilaktyką zaburzeń krwiopochodnych. Hematolog jest więc specjalistą w dziedzinie hematologii, czyli zajmuje się zarówno badaniami krwi i narządów krwiotwórczych, jak i leczeniem chorób krwi.  Dotyczyć to może nowotworów złośliwych, w tym typów hemofilii, białaczek, chłoniaków i anemii sierpowatej.

Obszary specjalistyczne hematologii

Hematolodzy pracują w różnych placówkach, w tym w bankach krwi, laboratoriach patologicznych, szpitalach i prywatnych klinikach. Specjaliści z tej dziedziny medycyny, tacy jak hematopatolodzy, mogą skupić się na konkretnych zagadnieniach z zakresu hematologii (takich jak np. narządy limfatyczne czy szpik kostny) i mogą diagnozować nieprawidłowości w morfologii krwi. Są w stanie leczyć narządy związane z krwią, w tym:

 • żyły,
 • tętnice,
 • serce,
 • węzły chłonne,
 • śledzionę,
 • grasicę,
 • tkankę limfatyczną.

W ramach opieki nad pacjentem hematolodzy ściśle współpracują z chirurgami, radioonkologami i innymi specjalistami, aby pomóc chorym zrozumieć ich diagnozę, opracować zindywidualizowane plany leczenia, koordynować aspekty terapii i zapewnić leczenie chirurgiczne, chemioterapeutyczne i immunoterapeutyczne.

Pracę hematologów wspierają technicy laboratoryjni, którzy badają próbki krwi i tkanki krwiotwórcze, dostarczając informacji o nieprawidłowościach i problemach. Hematolog może również specjalizować się w badaniach genetycznych, jeśli skupia się na dziedzicznych chorobach krwi.

Choroby krwi leczone przez hematologa

Hematolodzy leczą choroby i zaburzenia w produkcji, przepływie lub strukturze krwi, takie jak:

 • hemofilia, zaburzenia krzepnięcia i idiopatyczna plamica małopłytkowa;
 • nowotwory hematologiczne, jak białaczka i chłoniak;
 • hemoglobinopatie, jak anemia sierpowata;
 • tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • zakrzepica żył głębokich;
 • neutropenia.

Hematolog zajmuje się nie tylko diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób krwi, ale także problemami związanymi z układem immunologicznym, hemostatycznym (krzepnięcie krwi) i naczyniowym. Do hematologa warto zgłosić się więc wtedy, gdy podstawowe badania krwi wykazują pewne nieprawidłowości lub gdy pojawia się potrzeba sprawdzenia, czy stan danego pacjenta nie jest związany z zaburzeniami pracy układu krwionośnego.

Badania hematologiczne

Testy hematologiczne pomagają w diagnozowaniu chorób krwi, takich jak anemia i niektóre nowotwory oraz choroby zapalne, a także mogą pomóc w monitorowaniu poziomu utraty krwi (np. po operacji lub wypadku) i infekcji.

Przykładem badania hematologicznego jest pełna morfologia krwi (CBC). Ten test sprawdza:

 • liczbę krwinek białych (WBC),
 • liczbę krwinek czerwonych (RBC),
 • liczbę płytek krwi,
 • objętość krwinek czerwonych hematokrytu (HCT),
 • stężenie hemoglobiny (Hb),
 • różnicową liczbę krwinek białych,
 • wskaźniki krwinek czerwonych.

Inne przykłady testów hematologicznych obejmują czas protrombinowy (PT), czas częściowej tromboplastyny ​​(PTT) i międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR).

Dodaj komentarz

Państwa adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *