• Badania
  • Wpis dodał admin
  • 19 czerwca, 2024
  • 0

W tym artykule dowiesz się, że kontrola rozruszników serca jest konieczna. Rozrusznik serca, znany również jako kardiowerter, to niewielkie urządzenie medyczne wszczepiane w okolicę klatki piersiowej. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie rytmu serca i zapewnienie odpowiedniej stymulacji elektrycznej, gdy serce bije zbyt wolno (bradykardia) lub nieregularnie. Składa się z generatora impulsów (baterii) oraz jednej lub kilku elektrod, które są umieszczane w sercu. Generator impulsów wysyła sygnały elektryczne przez elektrody, które stymulują mięsień sercowy, pomagając mu w utrzymaniu właściwego rytmu.

Kiedy wszczepiane są kardiowertery?

Kardiowertery-defibrylatory (ICD) są bardziej zaawansowanymi urządzeniami niż tradycyjne stymulatory serca. Oprócz funkcji stymulowania rytmu serca, mogą one również wykrywać i korygować niebezpieczne arytmie komorowe, takie jak migotanie komór czy częstoskurcz komorowy, które mogą prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. ICD są wszczepiane pacjentom, którzy są w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia takich arytmii. Są to często osoby z wcześniej przebytymi epizodami nagłego zatrzymania krążenia, z kardiomiopatią lub ciężką niewydolnością serca.

Na jaki czas wystarcza bateria?

Żywotność baterii stymulatorów serca wynosi zazwyczaj od 5 do 15 lat, w zależności od modelu urządzenia, jego ustawień oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Nowoczesne stymulatory są wyposażone w funkcje monitorowania stanu baterii, co pozwala lekarzom na przewidywanie momentu, kiedy konieczna będzie jej wymiana. Wymiana baterii, nazywana również wymianą generatora, jest stosunkowo prostym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego zostaje wymieniony tylko generator impulsów, a elektrody zazwyczaj pozostają na swoim miejscu.

Kontrola rozruszników serca w naszym ośrodku

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na regularną kontrolę stymulatorów serca, aby zapewnić pacjentom najwyższy standard opieki. Regularne wizyty kontrolne są kluczowe dla monitorowania pracy urządzenia, sprawdzania stanu baterii oraz dostosowywania ustawień stymulatora do zmieniających się potrzeb pacjenta.

Podczas wizyty kontrolnej, specjalista sprawdza działanie stymulatora za pomocą zewnętrznego programatora. Dzięki temu możliwe jest odczytanie zapisanych w pamięci urządzenia informacji o jego pracy oraz ewentualnych epizodach arytmii. Na podstawie tych danych lekarz może wprowadzić niezbędne korekty ustawień stymulatora, aby optymalnie dostosować jego działanie do stanu zdrowia pacjenta.

Ponadto, nasz ośrodek oferuje również telemonitoring stymulatorów, co pozwala na zdalne monitorowanie pracy urządzenia i szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. Dzięki temu pacjenci mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że ich stan zdrowia jest stale monitorowany.

Stymulatory serca i kardiowertery-defibrylatory są kluczowymi urządzeniami w leczeniu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Regularna kontrola tych urządzeń jest niezbędna dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz dostosowywania terapii do zmieniających się potrzeb pacjenta. Nasz ośrodek oferuje kompleksową opiekę w zakresie kontroli stymulatorów, zapewniając pacjentom najwyższy standard opieki medycznej.

W naszym Centrum Medycznym kardiologiem odpowiedzialnym za kontrolę rozruszników serca jest:

Kardiolog Lek. med. Karol Sanecki – Centrum Medyczne CORVITA

Dodaj komentarz

Państwa adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *