LEK. MED.

Grażyna Giżycka-Belniak

Specjalista psychiatra

Psychiatria to dziedzina zajmująca się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych.

Lekarz psychiatra stawiając diagnozę musi brać pod uwagę nie tylko kwestie biochemiczne, ale także społeczne, rodzinne i kulturowe.

Badanie psychiatryczne to najczęściej rozmowa z pacjentem. Specjalista zadaje pytania dotyczące zarówno samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego. Każda informacja jest istotna, jeśli pozwoli postawić trafną diagnozę oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

Koszt:

– Wizyta – 270 zł

Czym zajmuje się psychiatra?

Chorobami, które najczęściej diagnozuje oraz leczy psychiatra są między innymi:

 • depresja,
 • schizofrenia,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania (np. anoreksja),
 • zaburzenia osobowości,
 • nerwice,
 • zaburzenia psychiczne (np. omamy),
 • skłonności samobójcze,
 • syndrom DDA,
 • zaburzenia koncentracji,
 • choroba Alzheimera,
 • demencja starcza,
 • psychoza.