1. Usługi realizowane są przez – Centrum Medyczne Corvita spółka jawna Grzegorz Gałuszka, Rafał Kluba 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/50 NIP 547-20-71-599 tel. 338223346 email: rejestracja@corvita.pl, www.corvita.pl

2. E-wizyta świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2180 z późn zm.) udzielane Pacjentowi za pomocą systemów teleinformatycznych.

3. E-recepta – recepta sporządzona i wydana na rzecz Pacjenta w postaci elektronicznej.

4. Usługi realizowane są telefonicznie przez lekarza poradni po uprzednim ustaleniu terminu  pod numerem rejestracji 338223346 zgodnie cennikiem umieszczonym na stronie https://corvita.pl/cennik-uslug-cm-corvita/

5. Usługa E recepta polega na wystawieniu e-recepty na dotychczas stosowane przez pacjenta leki stałe oraz przesłanie jej kodu smsem na numer komórkowy pacjenta lub przekazaniu go telefonicznie

6. Usługa E wizyta polega na modyfikacji leczenia przez lekarza i wystawieniu e-recepty. Następnie przesłania kodu e-recepty na numer komórkowy pacjenta oraz przekazanie ustne zaleceń stosowania leków z potwierdzeniem ich zrozumienia i zapisania przez pacjenta, na prośbę pacjenta zalecenia mogą być przesłane w formie mailowej na podany przez pacjenta email.

7. Istnieje możliwości przesłania wyników badań na adres email: rejestracja@corvita.pl  celem ich konsultacji

8. Płatność realizowana jest po usłudze czyli po rozmowie telefonicznej, wydaniu zaleceń i przesłaniu kodu e-recepty pacjentowi

9. Opłata za e-poradę lub e-receptę w wysokości wskazanej w Cenniku wnoszona jest za pomocą serwisu DotPay – „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są

za pośrednictwem Dotpay.pl” – poprzez link umieszczony na stronie https://corvita.pl/cennik-uslug-cm-corvita/

10. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Corvita sp. Jawna Grzegorz Gałuszka , Rafał Kluba 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/50

11. Dane osobowy wykorzystywane są tylko dla procesu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn zm.),

12. Reklamacje – można przesłać na adres Centrum Medyczne Corvita sp. Jawna Grzegorz Gałuszka , Rafał Kluba 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/50Gałuszka 43-331 Dankowice Krasińskiego 7, będzie rozpatrzona w ciągu 30 dni, w razie pozytywnego rozpatrzenia zapłacona kwota e-wizyt lub e -recepty zostanie zwrócona w ciągu 14 na wskazany numer rachunku bankowego pacjenta