PO ZAWALE

Rehabilitacja kardiologiczna

Jeśli:

 • przebyłeś zawał serca,
 • przeszedłeś operację serca czy „balonikowanie” tętnic wieńcowych,
 • wszczepiono Ci stent wieńcowy,
 • leżałeś w szpitalu z powodu niewydolności serca,
Rehabilitacja po zawale. Para biegnąca w parku.
BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnimy Ci

 • kompleksową rehabilitację kardiologiczną,
 • opiekę profesjonalnego zespołu lekarzy, rehabilitantów, psychologa i dietetyka,
 • fachowe porady i szkolenia dotyczące zasad żywienia i udzielania pierwszej pomocy przygotowane specjalnie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Nauczymy Cię

jak żyć po zawale serca i po operacji serca. Pomożemy Ci odzyskać dawną sprawność!

Rehabilitacja po zawale obejmuje cykl 24 spotkań-ćwiczeń ogólnorozwojowych i właściwych na bieżni/cykloergometrze. Nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwa zespół wspaniałych fizjoterapeutów.

Ćwiczenia poprzedza próba wysiłkowa.

INFORMACJA DLA LEKARZY

Centrum Medyczne „CORVITA” oferuje BEZPŁATNE turnusy rehabilitacyjne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym są to świadczenia udzielane pacjentom po:

 • przebytym zawale mięśnia sercowego;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej warunkach oddziału dziennego, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Do rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym kieruje lekarz oddziału:

 • kardiologii;
 • kardiochirurgii;
 • chorób wewnętrznych oraz lekarz poradni kardiologicznej.

Rehabilitacja kardiologiczna

prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.

Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja obejmuje trening interwałowy na cykloergometrze i innym sprzęcie oraz gimnastykę ogólnie usprawniającą na sali gimnastycznej. Schemat rehabilitacji obejmuje również zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej

ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i nie może być dłuższy niż 8 tygodni w ramach których Fundusz finansuje nie więcej niż 24 osobodni.

[wyciąg z zarządzeń Prezesa NFZ]