BADANIE

Doppler tętnic

Podstawowe informacje

Ultrasonografia dopplerowska to potężna technika obrazowania stosowana do sprawdzenia przepływu krwi przez różne naczynia. Tą nieinwazyjną metodą można ocenić stan tętnicy i zdiagnozować ewentualną niedrożność lub zwężenie. 

USG dopplerowskie jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Jest badaniem niezastąpionym w ocenie przepływu krwi w tętnicach i żyłach. Wykrywa schorzenia naczyń krwionośnych jak również można nim zbadać serce czy narządy jamy brzusznej.

– kończyny górne i dolne – wykrywanie niedrożności i zwężeń (prowadzących do powstawania np. żylaków czy zakrzepicy)
– tętnice szyjne – wykrywanie zwężeń miażdżycowych ( prowadzących np. do wystąpienia udaru mózgu)
– serce – wykrywanie wad zastawkowych

Ultrasonografia dopplerowska to medyczna technika obrazowania stosowana do pomiaru przepływu krwi, jej prędkości i kierunku w naczyniach, takich jak tętnice i żyły. Technologia ta opiera się na efekcie Dopplera, czyli zjawisku, w którym fale dźwiękowe odbijają się od poruszających się obiektów.

Stosując  USG Dopplera w medycynie, przetwornik ultradźwiękowy emituje fale dźwiękowe do tkanek lub naczyń krwionośnych w ciele. Kiedy fale te napotykają poruszające się cząstki, takie jak czerwone krwinki, są rozpraszane i odbijane z powrotem w kierunku przetwornika ze zmianą częstotliwości spowodowaną efektem Dopplera. Tę zmianę można następnie wykorzystać do obliczenia prędkości przepływu krwi.

Lekarz bada szyję pacjentki - badanie dopplerowskie tętnic szyjnych

Przygotowanie do badania

USG metodą Dopplera jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym, nie wymaga żadnego przygotowania.

Czas badania

Badanie trwa ok. 20 min.

Kto wykonuje?

Lek. med. Krzysztof Pietrzak
 Chirurg naczyniowy

Koszt

  • wizyta 200 zł  /
  • doppler 200 zł /
  • komplet (wizyta+doppler) 300 zł
  • skleroterapia 350 zł