neurolog

  Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem zaburzeń układu nerwowego. Jest to niezwykle złożony, delikatny i różnorodny system, który reguluje i koordynuje wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Ma dwa główne działy. Są to ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy) oraz obwodowy układ nerwowy, który obejmuje takie elementy nerwowe, jak np. oczy, uszy, skóra i inne receptory czuciowe.

  Czym jest neurologia?

  Chociaż mogłoby się wydawać, że medycyna to odkryta część nauki, to właśnie przykład neurologii pokazuje, że badacze i eksperci nie wiedzą jeszcze wszystkiego o ludzkim organizmie. Jest to stosunkowo nowa i ciągle rozwijająca się dziedzina, zajmująca się zaburzeniami układu nerwowego, do których należą:

  • mózg,
  • naczynia krwionośne,
  • mięśnie.
  • nerwy.

  Główne obszary neurologii to autonomiczny, centralny i obwodowy układ nerwowy.

  Jakimi chorobami zajmuje się neurolog?

  Jeszcze nie tak dawno neurolog diagnozował i leczył choroby, które były ściśle związane z mózgiem i nerwami. Dzisiaj już wiadomo, że znaczna część schorzeń ma swój początek w problemach neurologicznych, dlatego dziedzina ta potrzebowała wielu specjalizacji. Wyróżnia się więc zaburzenia:

  • demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego – w tym stwardnienie rozsiane, zaburzenia pracy mózgu, infekcje mózgu i obwodowego układu nerwowego;
  • ruchowe – takie jak choroba Parkinsona;
  • neurodegeneracyjne – w szczególności chorobę Alzheimera i stwardnienie zanikowe boczne;
  • napadowe – takie jak padaczka;
  • rdzenia kręgowego;
  • mowy i języka.

  Niektóre obszary neurologii obejmują neurologię behawioralną, neurofizjologię kliniczną, epilepsję, neurologię interwencyjną lub leczenie bólu. Zaburzenia neurologiczne często zależą od wieku pacjenta i chociaż choroba może nazywać się tak samo, to będzie miała ona inny przebieg u niemowląt, dzieci i dorosłych. Problemy neurologiczne u osób poniżej osiemnastego roku życia są leczone przez neurologów dziecięcych. Zaburzenia dotykające populację dzieci obejmują porażenie mózgowe, złożone choroby metaboliczne, epilepsję, trudności w uczeniu się oraz choroby nerwów i mięśni.

  Zaburzenia neurologiczne obejmują także  nowotwory mózgu, stwardnienie rozsiane, choroby rdzenia kręgowego i te wpływające na mięśnie, nerwy obwodowe oraz połączenia nerwowo-mięśniowe. Jednym z głównych działów klinicznych neurologii jest neuroonkologia, która obejmuje leczenie pacjentów z pierwotnymi guzami mózgu, przerzutami i neurologicznymi powikłaniami raka.

  Kim jest neurolog?

  Neurolog jest przeszkolony w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń neurologicznych. Neurolodzy muszą najpierw ustalić, czy problem występuje w układzie nerwowym. Przyglądają się oni historii zdrowia pacjenta, a następnie wykonują badanie neurologiczne, które ocenia funkcję nerwów czaszkowych, koordynację, stan psychiczny, czucie, siłę i odruchy. Po postawieniu diagnozy może być uzasadnione przeprowadzenie większej liczby testów w celu ukierunkowania leczenia lub skierowanie na operację.

  Ważne! Warto pamiętać o tym, że neurolodzy nie wykonują operacji. Jeśli jeden z ich pacjentów wymaga takiego leczenia, kierują go do neurochirurga.