Psycholog a psychiatra – główne różnice

  Istnieją znaczne różnice między zadaniami wykonywanymi przez specjalistów psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Chociaż ich praca ma pomóc pacjentom w radzeniu sobie z wielorakimi rodzajami problemów, to w znacznym stopniu się ona pokrywa. Bywa to często mylące, dlatego warto wiedzieć, czym charakteryzują się te zawody i jakie schorzenia są leczone przez tych specjalistów.

  Czym jest psychiatria?

  Psychiatria to nauka o zaburzeniach psychicznych, ich diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu. Psychiatrzy to lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie, którzy musieli ukończyć studia medyczne wraz z dodatkowymi stażami. To jedyni profesjonaliści pracujący w psychologii, którzy mogą przepisywać leki pacjentom.

  Psychiatrzy analizują stan swoich podopiecznych przez pryzmat zmian biologicznych – szukają przyczyn zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu, spadku poziomu hormonów itd. Łączą zdrowie psychiczne z fizycznym, przez co mają bardziej kompleksowe podejście do pacjenta. Ich wiedza jest niezwykle szeroka, przez co mogą oni diagnozować wyjątkowo rzadkie schorzenia.

  Czym jest psychologia?

  Psychologia to nauka o ludziach i o tym jak:

  • myślą,
  • działają,
  • reagują,
  • wchodzą w interakcje.

  Zajmuje się wszystkimi aspektami zachowania, uczuciami i motywacjami leżącymi u podstaw konkretnego zaburzenia. Jest dyscypliną, która w pierwszej kolejności bada obszary takie jak uczenie się, zapamiętywanie i rozwój psychologiczny.

  Głównym zadaniem psychologów jest więc ocena pracy umysłu. Mogą oni specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak uzależnienia czy psychologia edukacyjna i zawodowa. Warto pamiętać, że psychologowie zwykle nie mają kwalifikacji medycznych, co oznacza, że nie mogą oni przepisywać leków lub wypisywać skierowań.

  Czym jest psychoterapia?

  Psychoterapię dzieli się na indywidualną, grupową, par i rodzinną. Stanowi ona jedno z narzędzi do pomagania ludziom w przezwyciężaniu stresu, problemów emocjonalnych lub kłopotliwych nawyków.

  W psychoterapii wykorzystuje się m.in. terapie:

  • poznawczo-behawioralne,
  • psychoanalityczne,
  • psychodynamiczne,
  • systemowe,
  • rodzinne,
  • artystyczne,

  Psychoterapeutą może być psychiatra, psycholog lub doradca, który odbył dalsze szkolenie w zakresie psychoterapii. Większość z takich specjalistów ma kilka tytułów lub stopni podyplomowych.

  Jakie schorzenia leczy psychiatra, a jakie psycholog?

  Zarówno praca psychiatrów, jak i psychologów, ma na celu podniesienie komfortu życia pacjenta i przywrócenie jego zdrowia psychicznego. Jednak niektóre jednostki chorobowe mogą być leczone tylko przez lekarza (czyli psychiatrę), ponieważ wymagają podawania leków lub też konsultacji u innych specjalistów medycznych. Dotyczy to przeważnie złożonych schorzeń, takich jak:

  • ciężka depresja,
  • schizofrenia,
  • zespół stresu pourazowego,
  • zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

  Psychologowie częściej pracują z osobami, którym można skutecznie pomóc za pomocą różnych form terapii. Może to obejmować problemy behawioralne, trudności w uczeniu się, znaczny spadek nastroju i lęk. Warto dodać, że przy niektórych schorzeniach pacjent uczęszcza zarówno na terapię u psychologa, jak i leczy się u psychiatry w tym samym czasie.